Rendszerüzenet

 

„Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein”
EFOP-1.5.3-16-2017-00058

 

Konzorciumi tagok: Hajdúsámson Város Önkormányzata, Mezőpeterd Községi Önkormányzat, Berekböszörmény Község Önkormányzata, Kismarja Község Önkormányzata, Hajdúbagos Község Önkormányzata, Esztár Fejlődéséért Alapítvány, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

A projekt főbb adatai:
Konzorciumvezető/Kedvezményezett: Esztár Község Önkormányzata
Projekt címe: „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein”
Támogatás összege: 500.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31

A projekt célja:          
A projekt célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztése és hozzáférhetőségének javítása. A cél elérését a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttműködésével tervezik megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A tervezett képzések és programok hozzájárulnak a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében - a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával - a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával – munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez, a az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához.

A résztvevő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósítása kiegészítve, illetve megerősítve, az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is segíti. A támogatási kérelem komplex megközelítése hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé. Lehetőséget nyújt, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.
A projekt összeállítása során törekedtünk a következő stratégiákhoz való illeszkedéséhez: a 1709/2015. (X. 5.) Korm. Határozatban foglaltakhoz, az Európa 2020 Stratégiához, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, az „Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiához, az Integrált területi programhoz és a Duna Régió Stratégiához.

A projekt célcsoportjai:        
A projekt célcsoportjai, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat egészségügyi prevenciós programok, sportágválasztó napok és az ösztöndíj rendszer kidolgozását és megvalósítását vállalta.         
(Sportágválasztó nap rendezése; Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálat szervezése; „Mozgásban a megye” – iskolai közösségek ügyességi csapatversenyzése program megvalósítása; Térségi prevenciós együttműködési modellprogram készítése; a megyei ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó eljárási szabályok kidolgozása és lebonyolítása).