Rendszerüzenet

Esztár Község Önkormányzata a 2415-8/2019/HERMAN ügyiratszámon nyilvántartott Támogatói Okirat keretében támogatást nyert a ZP-1-2019 kódszámú 2019. évi Zártkerti Program felhívás keretében. A Támogató döntése alapján az „Esztár Település zártkertjeinek és infrastruktúrájának fejlesztése 2019” elnevezésű projekt költségeinek fedezetére 8.241.444 Ft, azaz nyolcmillió-kettőszáznegyvenezer-négyszáznegyvennégy forint egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült Esztár Község Önkormányzata. A projekt megvalósítási helyszínei Esztár 1651,1601,1602,1603,1604,1605,1606 hrsz.-ú zártkerti ingatlan. A fejlesztés keretein belül az alábbi tevékenységek valósultak meg: vadkerítés, gyümölcsfa-és szőlőtelepítés. A megvalósítás során szőlőoltvány és szabadgyökerű gyümölcsfák kerültek beszerzésre, illetve kerítés építési munkálatok történtek meg. A külterületen létesített szőlő-és gyümölcstermesztés érdekében beszerzésre került 1650 db szőlőoltvány, illetve 200 db szabad gyökerű gyümölcsfa, melyek a külterületen elhelyezkedő zártkertben kerültek telepítésre. Ezeknek a fajtáknak az újra betelepítése - nagyobb számban történő megjelenése - a vidéki élet fennmaradását eredményezi. A támogatás által a zártkert vadkerítéssel való körbekerítése valósult meg. A mezőgazdasági termékek termelésére szolgáló kültéri területhez kapcsolódó (zártkerti ingatlanhoz kapcsolódó) kerítésépítés során a vadkerítés építésével a vadak károkozását sikerül megelőzni.