Rendszerüzenet

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PROJEKT CÍME: Esztár települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00011
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 167 975 952 Ft
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.03.31.

Esztár Község Önkormányzata „Esztár települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-16 számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések tárgyú felhívásra. A támogató döntése alapján a kedvezményezett 167 975 952 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.  

A pályázat célja a belterületi vízrendezés, főgyűjtő csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója. Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, illetve a káros csapadékvizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése. A település belterületének védelme, vizek helyben tartásának biztosítását szolgáló létesítmények felújítása és a meglévő záportározóra korszerű vízkormányzó műtárgy építése. A beruházásban szereplő csatornák felújítása a jelenleg meglévő nyomvonalán kerül megvalósításra. Felújításra kerül a csatornákat keresztező utca torkolatok és valamennyi áteresz. A felújítás egy része a településnek úgynevezett „Központi tér”- ét érinti további része pedig a 10-11. főgyűjtő csatornán, 12. főgyűjtő mellékcsatornáin történik.